kursy rzutowe

Kursy rzutowe prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów rzutowych Federacji IFFF
 
 Prowadzimy kursy rzutowe zarówno wędkami jedno, jak i dwręcznymi. 
 
 Minimalny czas kursu niezależnie od poziomu zaawansowania kursanta to 5 godzin.
 
Cenę dostosowujemy do specyfiki kursu, stopnia zaawansowania i czasu trwania kursu.